شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زباله دانی" دارند.

17th آگوست 2009 خانه های مخروبه، زباله دانی شهروندان! ۱
دقیقا در دو نقطه پر رفت و آمد و مرکزی شهر، دو محوطه خالی و بلااستفاده به صورت غیر رسمی تبدیل به محل انباشت زباله های خانگی شده و بو و منظره چندش انگیزی را ایجاد کرده است. مکان اول خانه مخروطه ای در خیابان جمهوری یکی از خیابان های پر رفت و آمد سقز است که مغازه داران و ساکنان اطراف زباله های خود را به آنجا انتقال می دهند. این مسئله موجب ایجاد آلودگی شدیدی است. خیابان جمهوری محل دیگری که همین مشکل را به شکل حاد تری دارد زمین خالی مابین سالن شهید بهشتی و کلانتری شماره 9 (شهربانی سابق) است که به یک آشغالدانی کامل تبدیل شده و بوی تعفن محیط اطراف در برگرفته است. اگرچه شبکه بهداشت و شهرداری سقز می بایست اقدامات مقتضی را جهت ...