شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زدوخورد" دارند.

19th نوامبر 2008 ۰
نزاع میان چند تن از دانشجویان دانشگاه آزاد گروهی از جوانان محله های حاشیه شهر 3 زخمی برجای گذاشت.این نزاع بر سر بازی فوتبال به وقوع پیوست و یکی از طرفین با وارد کردن دوستان خود- که خارج از سالن ورزشی بودن-به ماجرا سبب ساز گسترش زدوخورد شد.