شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زمستان 85" دارند.

24th ژانویه 2007 مجموعه عکس هایی از زمستان 85 شهر سقز ۰
گزارش تصویری شارنیوز از تفریح زمستانی مردم سقز گزارش تصویری 1 گزارش تصویری2 گزارش تصویری 3 گزارش تصویری از شهر یخ زده سقز گزارش تصویری 1              گزارش تصویری 2 سقز بعد از شب برفی گزارش تصویری1 گزارش تصویری 2