شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۵/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زنان کرد" دارند.

2nd می 2014 نگاهی به رویکرد اقتصادی زنان کرد ۴
کلمه ای واحد می تواند در زمان و مکان متغییر معنایی چند گانه را در ذهن تداعی کند ، معناهایی که گاه در تضاد اند . همانطور که از دیرباز هنگامی که اسمی از زنان کرد به میان می امد ناخوداگاه در ضمیر  افراد تصویری نقش می بست از زنانی که در مزرعه ها کار می کردند، در دشت ها می تاختند و در تامین معیشت  خانواده حرفی برای گفتن داشتند. کم کم با گسترش زندگی شهری این تصور رنگی دیگر به خود گرفت .... تصویرزنانی از طبقه ی متوسط با رنگ طبقه ی مرفه ! با رنگ زرد اسیبی به نام طلای کردی !با نگاهی گذرا بر طبقه ی متوسط زنان کرد به راحتی و بدون نیاز داشتن  به امار و ارقام کارشناسی به سادگی می توان دریافت که زنان هیچ نقطه ی دیگری از ایران به شیوه ی ...