شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زنده باد قانون زنده باد مشروطه" دارند.

16th آوریل 2009 کتاب”زنده باد قانون زنده باد مشروطه” در انتظار مجوز چاپ ۰
مدیر انتشارات گوتار در گفتگو با شارنیوز خبر از اخذ مجوز برای سه کتاب و ارسال بیش از 5 جلد دیگر برای وزارت ارشاد جهت دریافت مجوز چاپ خبر داد. شجیعی در این باره گفت:مجوز چاپ سه کتاب "بنه‌ماکانی وشه‌سازی زمانی کردی" اثر کامران محمدرحیمی ،"ژینامه" مجموعه شعر کردی اثر سوران حسینی و "سه قصیده در باب انجماد" اثر رفیق صابر و ترجمه عبدالله کیخسروی دریافت شده و به زودی مقدمات چاپ کتاب فراهم خواهد شد. به گفته شجیعی کتاب های جدیدی که انتشارات گوتار جهت دریافت مجوز ارسال کرده است، عبارتند از: 1-شفا زمزم- ترجمه از عربی توسط جلال الدین قدسی، نگاهی علمی-دینی به آب زمزم 2-سه‌رتان لێ ئه‌شێوێ ئه‌زانم مجموعه شعر اثر صالح سوزنی 3-زنده باد قانون زنده باد مشروطه: خاطرات ...