شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زورخانه" دارند.

16th فوریه 2014 مجلس ختم پهلوان در زورخانه سقز ۱
عصر روز شنبه مجلس ختم حاج شیخ خلیفه صابر نیلوفری توسط هیات ورزش های زورخانه ای و باستانی کاران سقز در زورخانه سقز برگزار شد.