شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زورگیری" دارند.

25th نوامبر 2009 دستگیری چند نفر شورای روستا ۴
سه نفر از اعضای شورای یکی از روستاهای منطقه زیویه سقز توسط نیروهای دولتی دستگیر شدند. علت این دستگیری، اتهام آنان مبنی بر قبول درخواست جمع آوری کمکهای مالی برای چند نفر از اعضای یکی از گروههای مخالف دولت عنوان شده است. این 3 نفر عضو شورا پس از چند روز بازداشت با اخذ تعهد و وثیقه آزاد شدند.

25th آگوست 2009 افرایش سرقت و زورگیری در یک هفته گذشته ۱۳
طی هفته گذشته مواردی از سرقت در محدوده بلوار انقلاب گزارش شده است که با توجه به اخباری تایید شده هم که در ارتباط با دستبرد به مسافران در شهر پیچیده بود، نگرانی از بابت وضعیت امنیت سقز، شهروندان را فراگرفته است. به گزارش شارنیوز اگرچه در یک هفته گذشته بلوار انقلاب هدف اصلی سارقان بوده و اما هجمه سارقان به مسافران و میهمانان شهر است به شکلی که وسایل گرانقیمت خریداری شده از بانه مانند ال سی دی  و کولر های گازی که بر روی خودروها قرار داشت، شبانه به سرقت رفته است. تداوم این وضعیت می تواند خدشه جدی به وجه شهر تاریخی سقز وارد کند. از جمله رویدادهای قابل اشاره در همین رابطه می توان به زورگیری گروهی از اوباش اشاره کرد که در یک مورد که صحت آن به تایید رسیده است شبهنگام چند نفر با چاقو به ...