شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "ساخت پناه گاه" دارند.

۲۵ام شهریور ۱۳۸۸ ساخت پناهگاه ۰
منابع مطلع خبر از اقدام شهرداری به ساخت یا تعمیر پناهگاه های دوران جنگ داده اند.