شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سازمان ميراث فرهنگي" دارند.

2nd آگوست 2009 مطالعات محور گردشگري رودخانه سقز پايان يافت‏ ۶
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کردستان گفت: مطالعات محور گردشگري رودخانه سقز پايان يافت. علي فعله گري روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: مطالعات محور گردشگري رودخانه سقز که در سفر نخست هيات دولت به استان کردستان در سال 85 به تصويب هيات وزيران رسيده و در سال 1387 آغاز شده بود، به اتمام رسيد. وي تصريح کرد: مطالعه محور گردشگري رودخانه سقز به منظور ساماندهي محور مذکور و بخشي از اراضي حاشيه رودخانه سقز صورت گرفته است. به گفته وي در همين خصوص بسته هاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران در مورد طرح مذکور تهيه و تعريف شده است و قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند. رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کردستان افزود: بر اساس مطالعات انجام شده قرار است در طرح ...