شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سازمان نظام پزشکی" دارند.

24th دسامبر 2008 گزراشی از عملکرد دور دوم فعالیت سازمان نظام پزشکی سقز ۱
دکتر محمد نوازی رئیس سازمان نظام پزشکی سقز طی نامه ای خطاب به  رئیس سازمان نظام پزشکی کشور عملکرد دومین دوره فعالیت این سازمان را گزارش نموده است . نسخه ای از این گزارش عملکرد در اختیار شارنیوزهم  قرار گرفته است که متن کامل آن به شرح زیر است: * دومین دورة فعالیت سازمان نظام پزشکی شهرستان سقز پس از برگزاری انتخابات قانونی در آذر ماه 1384 با ترکیب 5 نفر پزشک عمومی ، 1 نفر متخصص داخلی ، 1 نفر متخصص رادیولوژی ، 1 نفر متخصص اطفال ، 1 نفر متخصص پاتولوژی ، 1 نفر دندان پزشک ، 1 نفر دارو ساز و 1 نفر ماما در هیئت مدیره شروع شده است. * کلیة فعالیت های دورة اول عملاً در محل کار خصوصی ریاست محترم قبلی سازمان صورت می گرفت که با پیگیریهای به عمل آمده اتاقی در بیمارستان امام شهر ...