شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سالگرد شارنیوز" دارند.

11th سپتامبر 2009 سه ساله شدیم ۲

11th سپتامبر 2009 سه ساله شدیم! ۹
wallpapre های زیر به مناسبت سه سالگی شارنیوز طراحی شده است که در سه اندازه مختلف تهیه شده است. توضیح اینکه عموما: اندازه 1024×768 مناسب مانیتورهای 17" است ندازه 1280×960 مناسب مانیتورهای 19" است اندازه 1280×800 مناسب مانیتورهای لپتاپ است 1024×۷۶۸ pixels – ۱۸۱KB 1280×80۰ pixels – ۱۳۶KB 1600×۱024 pixels – ۱۹۱KB 1280×80۰ pixels – ۲۷۴KB 1280×80۰ pixels – ۳۲۹KB 1600×1024 pixels – ...