شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سبد کالا" دارند.

11th فوریه 2014 نکاتی در باب سبد کالا و فواید آن – شهربان ۰
آن دوران طلایی هم که با تانکر نفت را می ریختند روی سفره ها تمام شد عزیزان من، کلن نفت هم تمام شد، اگر هنوز سفره ای برایتان باقی مانده است ، دیدن کالا بر روی سفره هم خالی از لطف نیست. ولی اگر به دلیل رفاه بیش از حد و تن پروری و آسایش حاصل از این سال های گذشته در صف ایستادن را فراموش کرده اید ، به این چند نکته توجه کنید :