شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سد لگزی" دارند.

25th آگوست 2009 غروب زیبای سد لگزی ۱

20th آگوست 2009 يک ميليون بچه ماهی در سد لگزی سقز ۱
مدير امور آبزيان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از رهاسازی يک ميليون قطعه بچه ماهی در پشت سد لگزی شهرستان سقز خبر داد. رحمان ميرزايی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين رهاسازي در راستاي بازسازی ذخاير آبزی و همچنين افزايش توليد ماهی در واحد سطح انجام شده است. وي با اشاره به اين که مقدار بچه ماهی رها شده از خانواده کپور ماهيان و با ميانگين وزن 80 گرم است گفت: رهاسازی از 21 مرداد ماه آغاز شده است. وي هدف از رهاسازی اين مقدار بچه ماهی را علاوه بر بالا بردن توليد در واحد سطح ، افزايش ضريب بازماندگی ذکر کرد و گفت: بچه ماهيان فوق در ارديبهشت ماه سال جاری با ميانگين وزن 10 گرم در مرکز حد واسط گرديگلان رها سازی و بعد از سپری شدن مدت زمان مذکور و رسيدن به وزن 80 گرم ...

23rd آوریل 2009 آبگیری سد لگزی و خسارات ناشی از آن ۰
بارش برف و باران شدید در یک ماه اخیر موجب ازدیاد آب سد لگزی شده به شکلی که تا زمین های اطراف روستای آدینان پیش روی کرده است. آب سد لگزی خساراتی به زمین های کشاورزی این روستا به بار آورده است.

18th می 2008 سد لگزی و مناظر اطراف آن- مجموعه دوم ۲

18th می 2008 سد لگزی و مناظر اطراف آن – مجموعه اول ۱