شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سعدی حسینی" دارند.

16th نوامبر 2008 یک تن بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی کشته شد ۰
پنج شنبه شب 23/8/87 یک فرد ساکن سقز محله ی شریف آباد بنام سید سعدی حسینی،21 ساله در جاده سقز- بیجار هدف تیراندازی مامورین قرار گرفت که بر اثر آن جانش را از دست داد.گفته می شود نامبرده به علت حمل کالای قاچاق مورد تیراندازی قرار گرفته است.