شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "سفر استانی" دارند.

۲۵ام دی ۱۳۸۷ 85 درصد مصوبات دولت به بهربرداری رسیده است ۰
فرماندار سقز به شارنیوز گفت: 85 درصد از مصوبات دولت در شهرستان سقز به بهربرداری رسیده است.مابقی طرح ها نیز 99 درصد اجرایی شده است