شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سفر هیات دولت" دارند.

8th آوریل 2009 سالن ورزشی افتتاح شده هنوز آماده نیست! ۴
در سفر هیات دولت به استان کردستان خبر افتتاح پروژه های متعددی در رسانه های مختلف انتشار یافت و گفته مسئولان استان از جمله فرماندار سقز برکات این سفر و پروژههای به بهربرداری رسیده تحول بزرگی در استان کردستان به وجود می آورد. یکی از طرح های که با مانور تبلیغی فراوان و در حضور اقشار مختلف توسط دبیر هیات دولت در سقز افتتاح شد،  سالن ورزشی  روبروی بیمارستان تامین اجتماعی بودکه پیگیری خبرنگاران شارنیوز حکایت از آماده نبودن این سالن ها جهت استفاده ورزشکاران دارد. متن این خبر را در خبرگزاری فارس بخوانید این گزارش ها نشان می دهد سالن ورزشی به بهربرداری رسیده نه تنها آماده نیست بلکه در آینده نزدیک هم استفاده از آن مقدور نخواهد بود. برای پیگری بیشتر مطلع شدن از چند و چون کار با آقای امینی ...