شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۲/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "سقز – بوکان" دارند.

۲۱ام اسفند ۱۳۸۷ محور سقز بوکان بعد از یک صبح بارانی ۲
جاده سقز-بوکان و زیبایی های بعد از باران صبح گاهی که بوی بهار را به مشام می رسان