شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "سمینار چگونه خوشبخت باشیم" دارند.

۱ام دی ۱۳۸۷ سمینار چگونه خوشبخت باشیم ۰
روز جمعه 29 آذر ماه سمینار چگونه خوشبخت باشیم در آمفی تئاتر اداره ارشاد برگزار شد.مختار کریمی دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام نور سقز ارائه دهنده مباحث بود.