شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سمینار چگونه خوشبخت باشیم" دارند.

21st دسامبر 2008 سمینار چگونه خوشبخت باشیم ۰
روز جمعه 29 آذر ماه سمینار چگونه خوشبخت باشیم در آمفی تئاتر اداره ارشاد برگزار شد.مختار کریمی دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام نور سقز ارائه دهنده مباحث بود.