شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سندیکا" دارند.

17th ژانویه 2010 تشکیل مجمع نمایندگان شهرستانهای مرزی ۱
مجمع نمایندگان شهرستانهای مرزی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. براساس اخبار رسیده به شارنیوز در اولین نشست این مجمع که 37 نماینده مجلس حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد بعنوان رئیس و فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه بعنوان عضو هیات رییسه مجمع انتخاب شدند. هدف از تشکیل این مجمع پیگیری روند توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستانهای مرزی و اتخاذ وحدت رویه و هماهنگی بین این نمایندگان عنوان شده است. قرار است مجمع نمایندگان شهرستانهای مرزی نشست هایی با وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار نماید.