شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۱۱/۱۴۰۰

مطالبي که برچسپ "سنگ نوردی" دارند.

11th ژانویه 2009 عدم موفقیت در مسابقات سنگ نوردی ۰
مسابقات سنگ نوردی انتخابی استان کردستان در سه رده سنی برگزار شد که هیچ کدام از سنگ نوردان سقزی موفق به کسب مقام نشدند.