شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "سنگ نوردی" دارند.

۲۲ام دی ۱۳۸۷ عدم موفقیت در مسابقات سنگ نوردی ۰
مسابقات سنگ نوردی انتخابی استان کردستان در سه رده سنی برگزار شد که هیچ کدام از سنگ نوردان سقزی موفق به کسب مقام نشدند.