شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۷/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "سوال از شهردار" دارند.

۱۲ام اردیبهشت ۱۳۹۴ قانع شدن اعضای شورا از توضیحات شهردار ۰ shora
جلسه طرح سوال سه تن از اعضای شورای شهر از شهردار تشکیل شد و طبق آنچه در سایت شورای شهر سقز آمده است، اعضای شورا از  پاسخ های شهردار قانع شده اند.این سه عضو شورا در سوال خود از شهردار خواسته بودند در مورد ساخت و ساز در زمینی واقع در شهرک گولان که کاربری غیرمسکونی داشته است به شورا توضیح دهد. مهندس رحمانپور - رئیس شورای شهر سقز - در این خصوص توضیحاتی ارائه کرده است که شرح کامل آن -به نقل از سایت شورا- در ادامه می آید: با توجّه به نامه­ ی طرح سؤال سه تن از اعضای محترم شورای اسلامی و براساس ماده 73 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی، جناب آقای مهندس نعمانی در تاریخ 94/2/8 در جلسه­ ی رسمی شورا حضور پیدا کرده و پس از بیان سؤال و شرح جزئیات آن توسّط سؤال کنندگان، به ...

۳۰ام فروردین ۱۳۹۴ اعتراض به ساخت وساز در زمینی با کاربری غیرمسکونی ۰ 81468651-6211225
سه تن از اعضای شورای شهر سقز طی نامه ای از  شهردار خواسته اند در مورد ساخت و ساز در زمین هایی با کاربری غیرمسکونی توضیح دهد.به گزارش شارنیوز سردار دوغی، نظام غفاری و اسماعیل تیفوری در سوال خود از شهردار خواسته اند در مورد ساخت و ساز در زمینی واقع در شهرک گولان که کاربری غیرمسکونی داشته است به شورا توضیح دهد. متن نامه که خطاب به رئیس شورا نوشته شده است به شرح زیر است:  ریاست محترم شورای اسلامی سقزسلام علیکماحتراما هماهنگی لازم جهت حضور شهردار محترم در خصوص پاسخگویی به چگونگی اعطای جواز ساختمانی در زمینهای با کاربری غیر- مالک آقای (...)- واقع در شهرک گولان را بعمل آورید. قابل ذکر است هر چند قانون گذار حقوق مالکانه اشخاص را از طریق ماده واحده محترم شمرده است اما گزینه های مناسب تر و منطقی تری در قانون ...