شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سکه" دارند.

15th فوریه 2009 عدم قبول سکه 25 تومانی ۳
اخیرا برخی از سوپرمارکت ها و رانندگان تاکسی از قبول سکه 25 تومانی خودداری می کنند.این مسئله موجب تعجب شهروندن شده چون مراجع رسمی خبری در مورد بی اعتبار شدن این سکه اعلام نکرده است