شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "سیاه نمایی" دارند.

۱۲ام فروردین ۱۳۸۷ خاک بر سر شدیم ۰
خاک بر سر شدیم در راستای سیاست سیاه نما ستیزی و گلمنگلی نمایی خویش عرض کنیم که وجود مقدار زیادی خاک و غبار در آسمان شهر به دلیل اختلالات آب و هوایی (همان خشکسالی سابق) بوده و ربطی به دولت نهم ندارد وکسانی که فکر می کند این پدیده به دولت ربط دارد،درست مانند کسانی که فکر می کنند نقدینگی و تورم با هم ارتباط دارند کور خوانده اند،در ضمن یادتان نرود که از این به بعد هرکسی که از واژه نا مانوس خشکسالی استفاده نماید مشمول طرح امنیت اجتماعی خواهد شد ،به جای آن بفرمایید اختلالات آب و هوایی. منفجر شدید بنابه شایعات رسیده از خبرگزاری فروزانینا یک خانه در بهارستان در اثر منفجر شدن تولید یک سال اوپک که در انباری خانه قرار داشت به هوا رفته و چند خانه ی همسایه را نیز از این فیض بهره مند نمود.به نقل ...