شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سیروان کنعانی" دارند.

10th ژانویه 2015 “دوچار” تجلی درد مشترک همه ی کردها ۰
نمایشگاه نقاشی "دوچار"کاری از سیروان کنعانی هنرمند سنندجی 6 الی 11 دی ماه مهمان نگار خانه ی ارشاد سقز بود. کنعانی 17 سال است، به صورت حرفه ای نقاشی را دنبال می کند و عضو انجمن نقاشان ایران است. مدرک کاردانی در رشته ی هنرهای تجسمی و کارشناسی گرافیک دارد. وی فعالیت های هنری خود را به نقاشی محدود نکرده و در حوزه هایی چون خوشنویسی، نمایش عروسکی و کارشناسی و مربی گری کودک و نوجوان فعالیت کرده و هچنین در زمینه ی تالیف و ترجمه هم دستی بر آتش دارد. کنعانی که تاکنون 6 نمایشگاه انفرادی بر پا کرده و در17 نمایشگاه گروهی گرافیک، طراحی و نقاشی شرکت داشته است. این بار با 30 اثر رنگ روغن بر روی بوم که حاصل زحمات سال های ...