شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۲/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "سیزده به در" دارند.

۱۴ام فروردین ۱۳۹۴ سیزده به در 94 ۵
چند عکس از سیزده به در سال 94 در سقز در ادامه می آید، چند عکس پایانی مربوط به "قوپی رجبی" است که هرسال جمع کثیری از همشهریان میزبانی می کند.

۱۹ام فروردین ۱۳۸۸ سیزده به در 88 ۰
httpv://www.youtube.com/watch?v=q3ByvjNU5QU