شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سیزده به در" دارند.

3rd آوریل 2015 سیزده به در 94 ۵
چند عکس از سیزده به در سال 94 در سقز در ادامه می آید، چند عکس پایانی مربوط به "قوپی رجبی" است که هرسال جمع کثیری از همشهریان میزبانی می کند.

8th آوریل 2009 سیزده به در 88 ۰
httpv://www.youtube.com/watch?v=q3ByvjNU5QU