شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سیستم سودانی" دارند.

9th می 2009 گرد غبار هوای سقز ناشی از سیستم سودانی است ۲
گرد و غبار موجود در هوا که چند هفته ای است سقز و شهرهای اطراف را بر گرفته، بهار زیبای سقز را تحت تاثیر قرار داده و استفاده از طبیعت را محدود کرده است چرا که هوا بسیار آلوده و دید به شدت محدود شده است. به گزارش شارنیوز این نوع  هوا را سیستم های سودانی می نامند که در عربستان تقویت شده و منطقه را پوشش داده است.در دو روز گذشته ذرات معلق در هوا رقیق تر شده در حالی که در همین میزان رقت، مدارس شهر تبریز تعطیل بود اگرچه آلودگی صنعتی هوای تبریز را نباید نادیده گرفت اما مشکلی که وجود دارد این است که اداره هواشناسی سقز آلوده سنج ندارد و میزان آلودگی و به مرز خطر رسیدن آن در سقز محاسبه نمی شود. خبر خوب اینکه هواشناسی اعلام کرده است شنبه شب شاهد بارندگی خواهیم بود و ...