شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۴/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "شار نیوز" دارند.

۴ام تیر ۱۳۸۷ دفتر شارنیوز ۰
صبح یک روز تابستانی در حالی که دفتر شارنیوز بهترین وضعیت خود را به لحاظ مرتب بودن میگذراند httpv://www.youtube.com/watch?v=wwJ-ot0yJRA