شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شایعه" دارند.

1st ژانویه 2009 شیر یارانه ای در سقز یافت نمی شود ۲
3 روز است شیر پاستوریزه به سقز نیامده است.دلیل این امر خودداری مردم از خرید شیر در پی شایعه ناسالم بودن آن است.این شایعه بی اساس بوده است.