شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "شب برفی سقز" دارند.

۲۷ام آبان ۱۳۸۵ اولین شب برفی سقز ۰
زمستان زود هنگام سقز را در گزارش تصویری شارنیوز از اولین ساعات بارش ببینید.   تاریخ :27/آبان/ 85 گزارش تصویری