شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۸/۰۱/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "شخم" دارند.

۲۹ام آبان ۱۳۸۸ شخم پاییزه – روستای آدینان ۰