شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شرکت نفت" دارند.

26th دسامبر 2009 تغییر رئیس شرکت نفت ۱
طی مراسمی در شرکت نفت سقز، بهمن غفوری به عنوان رئیس جدید این ناحیه معرفی شد. پیش از این، عبدالله گیتی منش این سمت را برعهده داشت که پس از واگذاری این سمت به عنوان رئیس شرکت نفت ملایر مشغول بکار شده است