شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شریف آباد" دارند.

4th دسامبر 2014 آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت ۰
در هر خانواده اي اخرين روز هفته به شكلي رقم مي خورد، با استراحت، ديدار فاميل و دوستان ... اما جمعه ي ٧ اذر ماه سال ٩٣ شايد سياهترين جمعه اي باشد كه خانواده اي ساکن محله ی شریف آباد تاكنون به خود ديده اند. ساعت حدود دو بعد از ظهر را نشان مي دهد، بوي دود در خانه اي اجاره اي با سالن ١٢ متري و يك اشپزخانه كوچك چيزي نيست كه مدت زيادي از نظر پنهان بماند، مادر خانواده بوي سوختگي را تا پشت يخچال دنبال مي كند و با شعله هايي مواجهه مي شود كه بر اثر اتصال سيم هاي برق و منفجر شدن موتور یخچال زبانه مي كشند ، تصميم سختي است در لحظه اي كه كودك هفت ساله ات محو تماشاي شعله هايي ست كه روي سيم ها مي رقصند و هستي ...

3rd می 2009 شریف آباد ۴

12th دسامبر 2008 جمعه بازار حاشیه شهر-گزارش تصویری ۱۹
جمعه بازار سقز در حاشیه رودخانه سقز و در محله شریف آباد هر جمعه برپا است و همه رقم کالا در آن یافت می شود. این بازار بیشتر مورد توجه مردمان حاشیه شهر سقز است و هر جمعه و در هر شرایطی هم برقرار است.