شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۶/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "شلیک" دارند.

3rd دسامبر 2008 سرقت مسلحانه 5 زخمی بر جای گذاشت ۰