شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شمشال" دارند.

23rd می 2009 گزارش تصویری- تشیع جنازه قاله مه ره ۲۸
تشیع جنازه "قاله مه ره" روز پنج شنبه هفته گذشته در بوکان برگزار شد. عکسهای زیر گوشه های از این مراسم را نشان می دهد.