شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۱۱/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "شمشال" دارند.

۲ام خرداد ۱۳۸۸ گزارش تصویری- تشیع جنازه قاله مه ره ۲۸
تشیع جنازه "قاله مه ره" روز پنج شنبه هفته گذشته در بوکان برگزار شد. عکسهای زیر گوشه های از این مراسم را نشان می دهد.