شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شنا" دارند.

3rd فوریه 2009 مسابقات شنا در سقز ۰
شنا:در تاریخ 21 بهمن ماه مسابقات نا در سه رده سنی برگزار می شود. تربیت بدنی سقز از علاقمندان به شرکت خواسته که از هم اکنون برای ثبت نام به این اداره مراجعه کنند.

11th ژانویه 2009 رکورد 20 ساعت شنا در استخر ۰
یک شناگر سقزی به رکورد 20 کیلومتر شنا در استخر دست یافت. به گفته رئیس تربیت بدنی سقز این فرد احمد صفری نام دارد که برای اولین بار در مدت 7 ساعت، 20 کیلومتر شنا کرد.