شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شهاب الدین شیخی" دارند.

4th نوامبر 2009 دلتنگی های یک فیلسوف-شهربان ۱۰
بنده صاحب يك فروند خواهرزاده مي باشم كه از بد حادثه و شانس بد باباي خواهرزاده ، خيلي از محاسنش به بنده كه دايي بلامنزعش باشم رفته است. اسم اين خواهرزاده پارسا مي باشد كه اين خصوصيت يعني پارسا بودن به دلايل عجيبي نه در ايشان موجود مي باشد و در دايي شان.يكي از بارز ترين خصوصياتي كه به طرز چشمگيري همگان آن را به دايي نسبت مي دهند" قسه زل" بودن پارسا خان است. مثلا وقتي مادرش با فشار هرچه تمام تر سعي دارد اورا از پاي ماهواره بنا به دلايل شرعي و اخلاقي بلند كند وبه رختخواب ببرد كه بخواباند وقتي كه پارسا مي گويد: مامان هنوز كه چيزي نشان نداده ، چرا بخوابم؟ مادرش در جواب مي گويد خاك توسرت حقا كه به داييت رفتي!البته بنده از همان اوايل ‍ژن هاي فيلسوفي و نازك طبعي ...

27th نوامبر 2008 ما تعدد رسانه داريم نه تکثر رسانه ۰
روزنامه اعتماد: شبکه هاي استاني روز به روز بيشتر مي شوند و دامنه گستردگي آنها اکثر استان هاي کشور را در برگرفته است. اين روزها شايد نتوان از استاني نام برد که فاقد شبکه يي تحت عنوان شبکه تلويزيوني استاني باشد و در مقابل مي توان از کمتر استاني نام برد که شبکه تلويزيوني استاني با کارکردي استاني داشته باشد. رشد قارچ گونه شبکه هاي استاني در سال هاي اخير گوياي يک چيز است و آن اينکه؛ «بلندگوهاي دولتي بيشتر مي شوند.» نخستين انتظاري که از راه اندازي شبکه هاي استاني شکل مي گيرد اين است که بتواند با عملکردي بومي فرهنگ و زبان بومي را ترويج دهد و نيازهاي محلي را رفع کند. قانون نيز اين مساله را تاييد مي کند و بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي ...