شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شهرام خضری" دارند.

24th فوریه 2015 نقاشی های شاهرخ خضری بر گالری خانه فرهنگ ۰
     در نمایشگاهی که در نگارخانۀ ادارۀ ارشاد شهرستان سقز برپاست 35 اثر از "شاهرخ خضری" نقاش سقزی در موضوعات طبیعت، پرنده و پرتره در سبک رئالیسم در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.     شاهرخ خضری حدود 27 سال است که وارد حوزۀ هنری نقاشی شده است و در این راه ضمن وجود علاقۀ شخصی، کتاب را بهترین استاد خود در حوزۀ کاری اش می داند و بیشتر کارهایش را برگرفته از طبیعت بکر و اصیل سقز می داند.     این نقاش سقزی با توجه به گرایش رئالیستی در آثار خود در گفتگو با شارنیوز گفت: در آثارش سعی برآن داشته تا به واسطۀ افکار و اندیشه هایش بین آنچه در ذهن داشته و آنچه در طبیعت می بیند ارتباط خاصی برقرار کند و برروی بوم نقاشی پیاده کند.     این هنرمند سقزی سعی برآن داشته است تا در ...