شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شهربان،شارنیوز" دارند.

27th دسامبر 2009 ساعت 5 صبح- شهربان ۱۱
حتما شما هم مي دانيد كساني كه شبها وقتي مي خوابند و موبايل هايشان را در دسترس قرار مي دهند به غير از جراحان و پاسبان ها و تمام كساني كه مجبورند شبها هم بيدار بمانند ولي مي خوابند مابقي ، آدم هايي هستند كه كلا مثل عيد فطر و قربان نه تنها از تعطيلي آنها كاسته نمي شود بلكه در شرايط مطلوب به ميزان تعطيل بودنشان افزوده هم مي شود. اين جماعت كه نه پزشك نه پاسبان و نه  عاشق و نه غيره هستند هميشه يك احساس مبهم مهم بودن به اضافه ي توهم محبوب بودن و ...در وجودشان موج مي زند. يكي از آنها خود من. البته بنده علاوه بر موارد فوق مشكل ديگرم آنست كه احساس ميكنم اگر در اوج شب وقتي ملت در طبقه ي هشتم مشغول عيشند من كه خوابم بايد در دسترس باشم كه مبادا ...