شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "شهرك صنعتي" دارند.

۲۶ام دی ۱۳۸۷ شهرك صنعتي شماره 2 سقز احداث مي‌شود ۱
مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان كردستان گفت: شركت جديد صنعتي شماره دو سقز از مصوبات رياست محترم جمهوري به زودي احداث مي‌شود