شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شهرك صنعتي" دارند.

15th ژانویه 2009 شهرك صنعتي شماره 2 سقز احداث مي‌شود ۱
مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان كردستان گفت: شركت جديد صنعتي شماره دو سقز از مصوبات رياست محترم جمهوري به زودي احداث مي‌شود