شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شهروند" دارند.

30th ژانویه 2015 شهروند نمونه ۱
شهروند خوب بودن مستلزم داشتن شاخصه‌هایی است که در این مختصر به برخی از آنها اشاره می شود. در مورد تعریف عبارت 'شهروند خوب' اجماع زیادی در میان صاحبنظران وجود ندارد. توماس هابز و ژان ژاک روسو در آثار خود (لویاتان و قرارداد اجتماعی) یک سیستم حاکمیتی را خلق کرده‌اند که در آن هر یک از افراد جامعه باید به سهم خود و به نحوی در خدمت این سیستم باشند. هابز معتقد است که بشر ذاتا خودمدار است بدان معنا که بشر عمر خود را تماما صرف این می کند که خود را صرف خوشبختی خود می کند. حتی آنگاه که بشر وارد روابط و مناسبات اجتماعی می شود، هدفش نه ایجاد مناسبات پایدار برای داشتن جامعه‌ای بهتر بلکه منافع شخصی خود می باشد. هابز بر این باور است که بشر خودمحور است چرا که میلی سیری ناپذیر ...

19th سپتامبر 2014 موانع و امکانات مشارکت جمعی و حضور فعال شهروندان ۸
1. در طول تاریخ همواره یکی از دغدغه­های اصلی بشر، نحوه­ی تأمین امنیت و برقراری نظم بوده است. این دغدغه از یک سو موجب شکل­گیری اقشار و طبقات اجتماعی و در نتیجه نزاع­، رقابت و تضادهای طولانی و درازمدت در زندگی اجتماعی شده و از سوی دیگر اختلاف منافع، تفکر، سلیقه، تنوع برنامه­ریزی و مکاتب مختلف سیاسی را به وجود آورده است. بر این اساس، آنچه که اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده، این بوده است که نقش مردم در اداره و سازمان­دهی جامعه چیست؟ در وهله­ی بعد – در صورتی که نقش و جایگاه مردم به عنوان کسانی که می­توانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند و آرای­شان ارزشمند است، مشخص گردد - تلاش برای تنسیق و تنظیم امور، ایجاد راهها و مجراهای دخالت و ایفای نقش مردم و توجیه آن نیز ...