شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۷/۰۲/۱۴۰۰

مطالبي که برچسپ "شهریار سعیدیان" دارند.

7th نوامبر 2008 گزارش شارنیوز از مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور سقز ۱
مراسم تودیع رضا شاکری رئیس