شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شهر صاحب" دارند.

2nd دسامبر 2008 بررسی دلایل استعفای شهردار صاحب ۳
مهندس رضا گلمحمدی بعد از 5 سال تصدی شهرداری صاحب از سمت خود استعفا داد. استعفای او مورد پذیرش اعضای شورای شهر صاحب قرار گرفت. گلمحمدی در گفتگو با شارنیوزعدم کفایت اعتبارات درنظر گرفته شده برای امور عمرانی و زیربنایی را از جمله دلایل استعفای خود عنوان کرد و گفت: اعتبار 70 میلیون تومانی امور عمرانی شهر صاحب تنها برای لکه گیری معابر کفایت میکرد که با خواستهای مردم فاصله دارد. اگرچه از سه سال قبل و با حضور افشاریان به عنوان فرماندار سقز سهمی هم از اعتبارات استانی به شهر صاحب تعلق گرفته و گلمحمدی از حمایتهای فرماندار و سایر مسئولان ابراز رضایت دارد اما تاکید می کند که با این مبالغ پروژه های بزرگ و تاثیرگذار به سرانجام نمی رسد. برای مثال اگر بخواهند همانند ...