شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شه ره سه گ" دارند.

27th دسامبر 2014 این بار “شه ره سه گ” بعضی ها را سرگرم کرد ۰
سگ در بین همه ی اقوام و ملل دنیا نماد حیوانی با وفا و پاسبانی مطمئن و همراه تنهایی های اکنون انسانهاست. زیاد شنیده شده که آدمها در دیگر کشورها سگهای خانگی را همانند فرزندانشان مراقبت می نمایند و حتی محل مخصوص نگهداری سگها در خانه ها می سازند. احتمالا نام قطیر یا قطمیر را هم شنیده اید، سگ اصحاب کهف بود که در قرآن بدان اشاره شده است. یا اگر یادتان باشد چند سال پیش مجله ی تایم سگی را به عنوان چهره ی سال معرفی کرد، سگی که در تمامی اعتراضات به وضعیت اقتصادی یونان همگام با مردم در صف اول اعتراضات حضور داشت! اما سگ ها برخی اوقات به کارهایی وا داشته می شوند که کاملا برخلاف خصوصیاتی است که به آن مشهور هستند. روز جمعه ۹۳/۱۰/۵ خبری رسید مبنی بر "شه ...