شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شورای نگهبان" دارند.

10th مارس 2009 جلسه ناظران شورای نگهبان ۰
شورای نگهبان سقز به از اعضای خود جت هماهنگی های انتخاباتی دعوت به عمل آورده است. این جلسه قرار است روز شنبه در آمفی تئاتر آموزشکده فنی سقز برگزار شود.