شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شیطان بازا" دارند.

23rd سپتامبر 2014 کسبه قازاخانه مامورقلابی را تنبیه کردند ۶
فردی که خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کرده و قصد دریافت وجه از کسبه قازاخانه را داشت، شناسایی شد و مورد ضرب و شتم شدید بازاریان قرار گرفت. به گزارش شارنیوز این فرد با جعل کارت و برگه های نیروی انتظامی به چند مغازه در قازاخانه مراجعه کرده و با بهانه وجود کالاهای قاچاق در داخل مغازه ها از مغازه داران پول مطالبه می کند تا در ازای آن تخلفات را نادیده بگیرد. این شگرد باج گیری در مورد چند پیرمرد مغازه دار جواب می دهد اما در نهایت هویت وی افشا شده و کسبه بازار روز وی را دستگیر می کنند و تا رسیدن پلیس این فرد را به شدت مورد ضرب وشتم قرار می دهند به شکلی پلیس با زحمت توانست وی را از ...