شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "صدقه" دارند.

16th آوریل 2009 مشغولیت در صفی جدید برای کمیته امدادی ها! ۰
پاییز 87 -  صف های طولانی مردم و خصوصا اقشار کم درآمد در برابر باجه های پستی شکل گرفته است. دلیل این ازدحام باورنکردنی دریافت کوپن است. زمستان 87- حیاط اداره کمیته امداد امام خمینی و محوطه اطراف آن شاهد تعداد زیادی از افراد تحت پوشش است که جهت دریافت سهام عدالت صف های طویلی تشکیل داده اند. بهار 88- ازدحام تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد در مقابل فروشگاه شهروند جهت دریافت خاروبار.حضور این افراد ترافیک شدیدی در خیابان های اطراف ایجاد کرده است. [caption id="" align="aligncenter" width="500" caption="فروشگاه رفاه،26 فروردین 87"][/caption] منظره های اینچنینی که اقشار کم درآمد و عمدتا تحت پوشش کمیته امداد در صف های طولانی منتظر دریافت پول یا کالا هستند در سالهای اخیر بسیار تکرار شده است. انگار این مردم کار دیگری غیر از در صف ایستادن ندارند و ...