شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "صلاح مردای" دارند.

5th آگوست 2009 پاسخ احمد امینی به رئیس سابق دانشگاه آزاد سقز ۲۲
در پی اظهارات صلاح مرادی رئیس سابق دانشگاه آزاد سقز در مراسم تودیع اش که مسائلی را در خصوص احمد امینی رئیس اسبق دانشگاه عنوان کرده بود، امینی جوابیه ای را برای شارنیوز ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است: جوابیه: در پاسخ به افترا و تشویش اذهان مطرح شده از سوی این فرد معزول باید گفت " عرض خود را می بری و زحمت ما می دهی". چه با یک بررسی سطحی در باره آنچه روی داده است و نیز با تحقیق در علل این برکنار شدن به سادگی می توان " خائن " را از " خادم" باز شناخت. " خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا..... هر که در او غش باشد". بی تردید مراجعی نیز اینچنین جسارت در افترا و تشویش اذهان را بر نمی تابند که " قد خاب من افتری". در نهایت به بزرگان ...