شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "صنعت" دارند.

20th مارس 2016 برشی از زندگی رضا گیلاسی به قلم خودش ۱
در خانواده پرجمعیت ما  خواندن یک  بیماری مسری بود که از برادر بزرگم به ما هم سرایت کرد.  حسن مجله دانشمند می خواند و ماهی یک بار مرا برای خرید ان به میدان برگاراج می فرستاد چون می دانستم  تا به خانه برسم تا یکی دوروز نوبت من نخواهد رسید در خیابان و زیر نور لامپ ها  تمامش را ورق می زدم و پیه کتک دیر رسیدن را به جان می خریدم   او البته به الکترونیک گرایش پیدا کرد و با دوستش اقای عباد کمالی در دهه پنجاه رادیوی معروف سقز را راه اندازی کردند که کارشان در نتیجه استقبال مردم به ساواک و توقیف ایستگاه رادیوییشان در زیر زمین خانه ما افتاد و ترجیح داد که برای پیگیری علاقه اش به انستیتوی مخابرات برود  . بعدا من راهش را ادامه دادم که تا سال ۷۵ خریدن  و ...

11th فوریه 2015 یکی داستان است پر آب چشم ۰
تولید کنندگان، صنعت گران و تعدادی از بازاریان سقزی در فرمانداری سقز میزبان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بودند و فرصتی یافتند که ناگفته های خود را با مدیرکل و معاونانش، فرماندار، نماینده مجلس و روستای برخی ادارات مرتبط بازگو کنند که می توان گفت حدیث آنها یکی داستان بود پر آب چشم!آنها از اینکه مدیران ناکارآمد چه بر سر تولید در سقز آورده اند و بانک ها چگونه زحمات چند ساله آنها را به تملک درآورده اند و سیستم مالیاتی چگونه سرمایه گذاران را تحت فشار قرار داده است گفتند تا گلایه از بازاری که به تصرف شهرهای اطراف درآمده یا پروژه های که به فامیل ها و دوستان مدیران ارشد واگذار می شود و نبود گمرگ، مرز، خام فروشی منابع معدنی و...، در چند جا هم بحث به مصائب فرمانداری ویژه ...