شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "طرح تحول اقتصادی" دارند.

۲۶ام آبان ۱۳۸۸ یارانه نقدی ۱

۲۴ام بهمن ۱۳۸۷ یوزارسیف و طرح تحول اقتصادی ۲