شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ظاهر نامناشب" دارند.

12th October 2008 بازداشت 18 جوان سقزی در هفته نیروی انتظامی ۰
نیروی انتظامی شهرستان سقز صبح روز دوشنبه 15 مهرماه ، حدود 20 نفر از نوجوانان و جوانان سقزی را برای ساعاتی بازداشت کرد.دستگیری این افراد که در صورت اعتراض، با ضرب و شتم همراه بود، به دلیل ظاهر و آرایش موی به زعم نیروی انتظامی نامناسب بود. خبرنگار شارنیوز که یکی از دستگیر شدگان بود گزارش میدهد ساعت 11 صبح خودروهای نیروی انتظامی با توقف در برابر افراد بدون هیچ توضیحی آنها را به داخل خودروها هدایت میکردند.این 18 نفر همگی پسران بین 18 تا 25 سال بودند که بعد از دستگیری به اداره آگاهی سقز انتقال یافتند و تا ساعت 13 در بازداشت بودند. بر اساس گفته های خبرنگار شارنیوز، در بعضی مواقع ماموران با لحنی تمسخرآمیز با بازداشت شدگان صحبت میکردند مثلا زمانی که یکی از آنها در سکوت وارد می شود از وی می پرسند چرا سلام نکردی و ...